Verhuur

INFO

De huur van het jeugdhuis bedraagt €250. Hier zit een professionele licht- en geluidsinstallatie bij inbegrepen. Indien gewenst kan je daarbovenop het aansluitende zaaltje huren voor een bijkomende kost van €50. Hier zijn een pooltafel, darts en sjotterkast terug te vinden. Dit lokaal werd in het verleden ook al gebruikt als fotobooth, vestiaire, lokaal waar ouders zich terugtrekken, … We schatten dat er ongeveer een 150 – 200 personen in ons jeugdhuis passen.

Drank dient verplicht van ons afgenomen te worden. Het drankverbruik wordt achteraf mee verrekend op de factuur. Daarnaast voorzien wij 2 medewerkers die gedurende de hele avond van de verhuur instaan voor de toog en het vlot gebruik van het jeugdhuis.

Wij voorzien een proper jeugdhuis voor jou en verwachten hetzelfde van je terug. In het jeugdhuis is hiervoor het nodige poetsmateriaal voorzien. De sleutel van ons jeugdhuis ontvang je om 16:00 uur op de dag van de verhuur en bezorg je ons de volgende dag terug om 12:00 uur.

Aanvragen

Foto’s